Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BD07 : Metformine met sitagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BD07 Metformine met sitagliptine ( Janumet ®)
5.455 5.462 5.548 5.665 5.477