Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD07 : Metformine met sitagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BD07 Metformine met sitagliptine ( Janumet ®)
5.462 5.548 5.656 5.600 5.430