Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD07 : Metformine met sitagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD07 Metformine met sitagliptine ( Janumet ®)
5.548 5.656 5.600 5.415 5.119