Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD07 : Metformine met sitagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD07 Metformine met sitagliptine ( Janumet ®)
5.656 5.600 5.415 5.119 4.780