Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BD08 : Metformine met vildagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BD08 Metformine met vildagliptine ( Eucreas ®)
4.349 4.274 4.183 4.155 3.849