Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD08 : Metformine met vildagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD08 Metformine met vildagliptine ( Eucreas ®)
4.183 4.149 3.886 3.698 3.456