Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD08 : Metformine met vildagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD08 Metformine met vildagliptine ( Eucreas ®)
4.149 3.885 3.698 3.456 3.082