Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD08 : Metformine met vildagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BD08 Metformine met vildagliptine ( Eucreas ®)
4.274 4.183 4.149 3.886 3.709