Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD10 : Metformine met saxagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019
A10BD10 Metformine met saxagliptine
46 40 9