Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD10 : Metformine met saxagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019
A10BD10 Metformine met saxagliptine
40 9