Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BD10 : Metformine met saxagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019
A10BD10 Metformine met saxagliptine
50 46 40 9