Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BD11 : Metformine met linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BD11 Metformine met linagliptine ( Jentadueto ®)
187 192 217 269 265