Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD11 : Metformine met linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BD11 Metformine met linagliptine ( Jentadueto ®)
192 217 270 270 293