Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD15 : Metformine met dapagliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD15 Metformine met dapagliflozine ( Xigduo ®)
275 310 337 392 501