Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD15 : Metformine met dapagliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BD15 Metformine met dapagliflozine ( Xigduo ®)
235 275 310 337 389