Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BD15 : Metformine met dapagliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BD15 Metformine met dapagliflozine ( Xigduo ®)
206 235 275 311 337