Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BX16 : Tirzepatide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2023
A10BX16 Tirzepatide ( Mounjaro ®)
1