Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AA03 : Pravastatine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C10AA03 Pravastatine
129.720 114.850 106.540 100.110 95.672