Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep C10AA03 : Pravastatine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C10AA03 Pravastatine
149.740 139.220 129.560 114.850 106.910