Aantal gebruikers 2016-2020 per ATC-hoofdgroep J : Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J01 Antibacteriele middelen voor systemisch gebruik 3.539.000 3.440.000 3.480.000 3.352.000 2.790.000
J02 Antimycotica voor systemisch gebruik 184.900 173.590 173.230 165.500 143.620
J04 Antimycobacteriele middelen 8.821 9.180 9.244 9.016 7.719
J05 Antivirale middelen voor systemisch gebruik 105.390 108.350 114.340 117.220 110.860
J06 Sera en immunoglobulinen 5.705 5.665 5.663 6.714 11.048
J07 Vaccins 135.730 140.260 156.090 161.390 157.430