Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AG06 : Doravirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019
J05AG06 Doravirine ( Pifeltro ®)
16