Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR01 : Zidovudine met lamivudine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR01 Zidovudine met lamivudine ( Combivir ®)
178 135 105 91 81