Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR01 : Zidovudine met lamivudine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR01 Zidovudine met lamivudine ( Combivir ®)
642 407 290 231 178