Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR02 : Lamivudine met abacavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR02 Lamivudine met abacavir ( Kivexa ®)
1.446 1.332 1.190 999 833