Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR02 : Lamivudine met abacavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR02 Lamivudine met abacavir ( Kivexa ®)
1.190 999 830 666 540