Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR04 : Zidovudine met lamivudine en abacavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir ( Trizivir ®)
96 52 29 18 16