Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR04 : Zidovudine met lamivudine en abacavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir ( Trizivir ®)
16 10 9 9 3