Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR04 : Zidovudine met lamivudine en abacavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir ( Trizivir ®)
52 29 18 16 9