Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR04 : Zidovudine met lamivudine en abacavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir ( Trizivir ®)
29 18 16 10 9