Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR06 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz ( Atripla ®)
2.358 1.990 1.716 1.475 1.330