Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR06 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz ( Atripla ®)
3.460 2.839 2.358 1.990 1.717