Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR06 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz
1.716 1.475 1.323 1.188 1.030