Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
1.690 1.348 1.009 819 686