Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
1.348 1.009 818 695 562