Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
1.907 1.690 1.348 1.009 819