Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR08 : Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine ( Eviplera ®)
818 695 560 363 319