Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR10 : Lopinavir met ritonavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR10 Lopinavir met ritonavir ( Kaletra ®)
314 229 167 123 83