Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR10 : Lopinavir met ritonavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR10 Lopinavir met ritonavir ( Kaletra ®)
766 463 315 229 167