Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR10 : Lopinavir met ritonavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR10 Lopinavir met ritonavir ( Kaletra ®)
167 123 83 65 47