Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR10 : Lopinavir met ritonavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AR10 Lopinavir met ritonavir ( Kaletra ®)
463 314 229 168 122