Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR13 : Lamivudine met abacavir en dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir ( Triumeq ®)
3.627 3.818 3.567 3.096 2.582