Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR13 : Lamivudine met abacavir en dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir ( Triumeq ®)
3.584 3.096 2.575 2.275 2.001