Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR13 : Lamivudine met abacavir en dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir ( Triumeq ®)
2.429 3.336 3.627 3.818 3.573