Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR14 : Darunavir met cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AR14 Darunavir met cobicistat ( Rezolsta ®)
1.072 1.073 933 837 786