Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR14 : Darunavir met cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR14 Darunavir met cobicistat ( Rezolsta ®)
507 897 1.072 1.073 934