Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR14 : Darunavir met cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR14 Darunavir met cobicistat ( Rezolsta ®)
933 837 783 761 716