Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR19 : Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine ( Odefsey ®)
158 838 1.158 1.252