Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR19 : Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine ( Odefsey ®)
1.249 1.144 1.112 1.080 1.031