Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR20 : Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir ( Biktarvy ®)
381 2.328