Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR20 : Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir ( Biktarvy ®)
381 2.326 3.038 3.520