Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR20 : Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir ( Biktarvy ®)
2.326 3.038 3.511 4.046 4.391