Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR21 : Dolutegravir met rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine ( Juluca ®)
115 133 152 177 173