Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR21 : Dolutegravir met rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine ( Juluca ®)
47 115