Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR21 : Dolutegravir met rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine ( Juluca ®)
47 115 132 152