Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR21 : Dolutegravir met rilpivirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine ( Juluca ®)
47 115 128