Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR22 : Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat ( Symtuza ®)
58 909 1.313