Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AR22 : Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat ( Symtuza ®)
58 909 1.314 1.326