Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR24 : Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine ( Delstrigo ®)
196 1.063 1.570 1.882 2.068