Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR24 : Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine ( Delstrigo ®)
198