Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR24 : Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine ( Delstrigo ®)
196 1.062 1.577