Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AR25 : Lamivudine met dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir ( Dovato ®)
256 1.138 1.850