Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AR25 : Lamivudine met dolutegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AR25 Lamivudine met dolutegravir ( Dovato ®)
256 1.137 1.841 2.575 3.269