Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N02AA : Natuurlijke opiumalkaloiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02AA01 Morfine (Oramorph ®) 97.339 104.640 108.570 112.680 121.520
N02AA03 Hydromorfon (Palladon ®) 782 766 768 551 512
N02AA05 Oxycodon (Oxynorm ®) 419.670 390.850 418.340 446.540 450.710
N02AA51 Morfine combinatiepreparaten 14 47 66 73 55