Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N02AA01 : Morfine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N02AA01 Morfine ( Oramorph ®)
90.555 97.339 104.650 108.570 112.570