Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N02AA01 : Morfine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N02AA01 Morfine ( Oramorph ®)
87.772 90.555 97.340 104.650 108.340