Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N02AA01 : Morfine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02AA01 Morfine ( Oramorph ®)
97.339 104.640 108.570 112.680 121.520