Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N02AC : Difenylpropylaminederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N02AC03 Piritramide (Dipidolor ®) 137 161 133 107 82