Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N02AC : Difenylpropylaminederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N02AC03 Piritramide (Dipidolor ®) 134 137 161 133 107