Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N02AC : Difenylpropylaminederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02AC03 Piritramide (Dipidolor ®) 161 133 107 85 103