Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N02AJ : Opioiden met niet-opioide analgetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N02AJ13 Tramadol met paracetamol (Zaldiar ®) 151.490 140.950 136.290 134.450 130.050