Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N02AJ13 : Tramadol met paracetamol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N02AJ13 Tramadol met paracetamol ( Zaldiar ®)
157.600 151.490 141.000 136.290 134.400