Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N02AJ13 : Tramadol met paracetamol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N02AJ13 Tramadol met paracetamol ( Zaldiar ®)
167.440 157.600 151.260 141.000 136.390