Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N02AJ13 : Tramadol met paracetamol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N02AJ13 Tramadol met paracetamol ( Zaldiar ®)
172.910 167.440 157.600 151.290 139.000