Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep N06AB : Selectieve serotonine-heropnameremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N06AB03 Fluoxetine (Prozac ®) 54.476 56.503 57.304 56.607 56.513
N06AB04 Citalopram (Cipramil ®) 170.130 177.100 181.060 185.030 190.450
N06AB05 Paroxetine (Seroxat ®) 159.830 153.710 145.600 140.530 133.670
N06AB06 Sertraline (Zoloft ®) 83.510 88.824 93.294 97.776 102.820
N06AB08 Fluvoxamine (Fevarin ®) 17.650 17.104 16.635 16.116 15.611
N06AB10 Escitalopram (Lexapro ®) 65.673 69.886 75.085 78.970 83.277