Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N06AG02 : Moclobemide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N06AG02 Moclobemide ( Aurorix ®)
1.109 1.058 1.022 951 835