Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06AG02 : Moclobemide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N06AG02 Moclobemide
951 852 759 728 634