Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep N06AG02 : Moclobemide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N06AG02 Moclobemide ( Aurorix ®)
1.022 951 852 759 728