Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06BA : Centraalwerkende sympathicomimetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N06BA02 Dexamfetamine (Tentin ®) 39.109 37.551 39.024 44.365 52.997
N06BA04 Methylfenidaat (Medikinet ®) 193.130 194.490 197.530 216.820 237.740
N06BA07 Modafinil (Modiodal ®) 2.602 2.524 2.393 2.412 2.441
N06BA09 Atomoxetine (Strattera ®) 4.231 4.713 5.257 5.851 6.436
N06BA12 Lisdexamfetamine (Elvanse ®) 3.055 12.557 17.961 24.238 31.954
N06BA14 Solriamfetol (Sunosi ®) . . . . 26