Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep N06BA02 : Dexamfetamine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
N06BA02 Dexamfetamine ( Amfexa ®)
24.570 25.889 27.675 33.462 39.107