Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep N06BA04 : Methylfenidaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
N06BA04 Methylfenidaat ( Concerta ®)
192.990 199.410 196.480 195.740 191.220