Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep N06BA04 : Methylfenidaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N06BA04 Methylfenidaat ( Concerta ®)
199.410 196.690 197.080 191.230 190.850