Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep N06BA14 : Solriamfetol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2023
N06BA14 Solriamfetol ( Sunosi ®)
26