Aantal gebruikers 2016-2020 per ATC-hoofdgroep R : Ademhalingsstelsel

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R01 Middelen voor nasaal gebruik 1.387.000 1.382.000 1.412.000 1.450.000 1.328.000
R03 Middelen bij astma/copd 1.521.000 1.500.000 1.523.000 1.528.000 1.428.000
R05 Hoest- en verkoudheidsmiddelen 613.990 583.190 655.800 622.190 386.640
R06 Antihistaminica voor systemisch gebruik 1.274.000 1.235.000 1.311.000 1.314.000 1.279.000
R07 Overige middelen voor het ademhalingsstelsel 47 447 659 778 738