Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep A10AD : (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10AD01 Insuline (humaan) (Humuline lilly ®) 610.210 526.040 442.130 386.110 318.070
A10AD04 Insuline lispro (Humalog ®) 753.050 704.970 619.930 549.070 470.570
A10AD05 Insuline aspart (Novomix 30 ®) 23.475.800 20.541.100 17.107.200 14.730.200 12.323.700
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart (Ryzodeg ®) 6.449 964.090 2.893.000 3.696.300 3.730.900
Totaal 24.845.509 22.736.200 21.062.260 19.361.680 16.843.240