Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep A10AD : (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
A10AD01 Insuline (humaan) (Humuline lilly ®) 714.280 669.110 610.210 526.110 438.750
A10AD04 Insuline lispro (Humalog ®) 935.810 850.510 753.050 705.020 627.570
A10AD05 Insuline aspart (Novomix 30 ®) 26.214.500 24.972.300 23.481.800 20.541.300 17.175.100
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart (Ryzodeg ®) . . 6.449 964.300 2.889.300
Totaal 27.864.590 26.491.920 24.851.509 22.736.730 21.130.720