Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep A10AD : (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
A10AD01 Insuline (humaan) (Humuline lilly ®) 669.110 610.210 526.110 442.130 385.810
A10AD04 Insuline lispro (Humalog ®) 850.510 753.050 705.020 619.930 549.070
A10AD05 Insuline aspart (Novomix 30 ®) 24.972.300 23.475.800 20.541.300 17.106.800 14.727.000
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart (Ryzodeg ®) . 6.449 964.300 2.892.700 3.695.400
Totaal 26.491.920 24.845.509 22.736.730 21.061.560 19.357.280