Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10AD06 : Insuline degludec met insuline aspart

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart ( Ryzodeg ®)
3.707.400 3.863.900 3.742.000 3.552.600 3.319.500
Totaal 3.707.400 3.863.900 3.742.000 3.552.600 3.319.500