Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD05 : Metformine met pioglitazon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD05 Metformine met pioglitazon
27.033 21.987 18.048 21.045 18.628
Totaal 27.033 21.987 18.048 21.045 18.628