Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD07 : Metformine met sitagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD07 Metformine met sitagliptine ( Janumet ®)
1.771.500 1.774.200 1.763.700 1.722.900 1.666.800
Totaal 1.771.500 1.774.200 1.763.700 1.722.900 1.666.800