Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD07 : Metformine met sitagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD07 Metformine met sitagliptine ( Janumet ®)
1.774.200 1.763.400 1.722.900 1.672.300 1.355.300
Totaal 1.774.200 1.763.400 1.722.900 1.672.300 1.355.300