Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD08 : Metformine met vildagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD08 Metformine met vildagliptine ( Eucreas ®)
1.468.300 1.455.700 1.363.100 1.327.400 1.000.700
Totaal 1.468.300 1.455.700 1.363.100 1.327.400 1.000.700