Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD08 : Metformine met vildagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD08 Metformine met vildagliptine ( Eucreas ®)
1.492.400 1.468.300 1.455.400 1.363.100 1.323.100
Totaal 1.492.400 1.468.300 1.455.400 1.363.100 1.323.100