Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD10 : Metformine met saxagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019
A10BD10 Metformine met saxagliptine
1.076
Totaal 1.076