Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD11 : Metformine met linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD11 Metformine met linagliptine ( Jentadueto ®)
83.786 94.612 101.310 106.240 111.940
Totaal 83.786 94.612 101.310 106.240 111.940