Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD11 : Metformine met linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD11 Metformine met linagliptine ( Jentadueto ®)
73.744 83.786 94.521 101.310 106.060
Totaal 73.744 83.786 94.521 101.310 106.060