Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD15 : Metformine met dapagliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD15 Metformine met dapagliflozine ( Xigduo ®)
107.980 121.680 132.010 175.830 228.840
Totaal 107.980 121.680 132.010 175.830 228.840