Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD23 : Metformine met ertugliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021
A10BD23 Metformine met ertugliflozine ( Segluromet ®)
349 21
Totaal 349 21