Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep B02B : Vitamine k en overige haemostatica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
B02BA Vitamine k 590.860 487.850 334.680 319.930 296.610
B02BX Overige systemische haemostatica 17.796.500 21.372.800 24.257.100 29.287.800 33.676.800
Totaal 18.387.360 21.860.650 24.591.780 29.607.730 33.973.410