Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C01BC : Anti-aritmische middelen klasse ic

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
C01BC03 Propafenon (Rytmonorm ®) 134.420 127.890 113.780 97.827 89.403
C01BC04 Flecainide (Tambocor ®) 3.386.900 3.225.100 3.037.000 3.001.300 3.264.400
Totaal 3.521.320 3.352.990 3.150.780 3.099.127 3.353.803