Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C01BC : Anti-aritmische middelen klasse ic

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C01BC03 Propafenon (Rytmonorm ®) 89.357 84.153 75.555 72.127 79.001
C01BC04 Flecainide (Tambocor ®) 3.268.300 3.331.600 3.299.200 3.342.500 3.396.100
Totaal 3.357.657 3.415.753 3.374.755 3.414.627 3.475.101