Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C01DX : Overige vasodilatantia bij hartziekten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
C01DX16 Nicorandil (Ikorel ®) 41.238 43.681 43.940 52.836 76.088
Totaal 41.238 43.681 43.940 52.836 76.088