Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C01DX : Overige vasodilatantia bij hartziekten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C01DX16 Nicorandil (Ikorel ®) 52.854 76.091 108.760 158.420 222.810
Totaal 52.854 76.091 108.760 158.420 222.810