Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C01DX22 : Vericiguat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2023
C01DX22 Vericiguat ( Verquvo ®)
1.050
Totaal 1.050