Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C02A : Centraal werkende sympathicolytica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C02AB Methyldopa 224.900 243.460 285.190 279.160 310.140
C02AC Imidazolinereceptoragonisten 185.220 721.160 900.380 1.077.200 1.418.900
Totaal 410.120 964.620 1.185.570 1.356.360 1.729.040