Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C02C : Perifeer werkende sympathicolytica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C02CA Alfa-blokkers 1.802.900 1.734.700 1.659.600 1.430.100 1.466.000
Totaal 1.802.900 1.734.700 1.659.600 1.430.100 1.466.000